Sök

Skanska investerar cirka 2,4 miljarder kronor i ny kontorsfastighet i Boston, USA

2015-07-09 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 281 M, cirka 2,4 miljarder kronor, i en ny kontorsfastighet i Boston, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 150 M, cirka 1,3 miljarder kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.

Skanska kommer att utveckla och bygga den nya 17 våningar höga kontorsbyggnaden som kommer att rymma två våningar med butiksytor i Bostons Seaport District. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att bli cirka 37 000 kvadratmeter. Projektet har fokus på hållbarhet och siktar mot LEED-certifiering på Platina-nivå.

Byggarbetena inleds i juli 2015 och beräknas vara klara under det första kvartalet 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.