Sök

Skanska investerar cirka 970 miljoner kronor i ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA

2015-07-15 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 116 M, cirka 970 miljoner kronor, i en ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 56 M, cirka 470 miljoner kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.

Skanska kommer att utveckla och bygga den nya 11 våningar höga kontorsbyggnaden, som även kommer att rymma butiksytor och parkeringsgarage, i området Capitol Riverfront i Washington, DC. Den totala uthyrningsbara ytan blir cirka 22 000 kvadratmeter. Projektet har fokus på hållbarhet och siktar mot LEED-certifiering på Guld-nivå.

Byggarbetena inleds senare i sommar och beräknas vara klara under det fjärde kvartalet 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.