Sök

Sexmånadersrapport, januari–juni 2015

2015-07-23 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-juni 2015 jämfört med januari-juni 2014

Sammanfattning

  • Intäkterna uppgick till 74,4 (62,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (1,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 49 procent.
  • Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 4,22 (2,64) kronor.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 58,3 (68,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Justerat för den stora orderavbokningen under det andra kvartalet minskade orderingången med 14 procent i lokal valuta.
  • Orderstocken uppgick till 168,8 (Mar 31 2015; 181,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1 687 (1 674) Mkr, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 9 procent.
  • Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –7,4 (–6,4) miljarder kronor.
  • Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,2 (–2,8) miljarder kronor.
  • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 2,8 (0,8) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 23 juli klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900