Sök

Skanska bygger nya Tahoma High School i Maple Valley, USA, för cirka 750 miljoner kronor

2015-09-17 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med sin befintliga kund, Tahoma School District, om att bygga nya Tahoma High School and Regional Learning Center i Maple Valley, Washington. Ordervärdet uppgår till USD 89 M, cirka 750 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2015.

Projektet omfattar uppförandet av nya byggnader om drygt 30 000 kvadratmeter. I arbetet ingår nya sport- och gymnastikanläggningar. Skanska kommer också att bygga ett Performing Arts Center med 600 sittplatser.

Arbetet har påbörjats och projektet kommer att avslutas i tid inför läsåret 2017-18.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494