Sök

Skanska förbättrar riksväg 6 i Finland, för cirka 630 miljoner kronor

2015-09-21 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tillsammans med Pöyry och Ramböll tecknat avtal med Trafikverket i Finland om en förbättring av riksväg 6 mellan Taavetti och Villmanstrand. Det totala ordervärdet är EUR 76 M. Skanskas andel är EUR 67 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Finland för det tredje kvartalet 2015.

Riksväg 6 är den viktigaste vägförbindelsen i Södra Karelen i östra Finland. Avsnittet som förbättras till en fyrfilig väg med mitträcke är 28 kilometer, varav 12 kilometer är helt ny väg. Miljökonsekvenserna mildras med bullerskydd samt skydd av grundvattnet.

Modellen för genomförandet av projektet är en allians där kund och bolag bildar en gemensam organisation. De ansvarar för design och konstruktion samt delar gemensamt på risker och möjligheter.

Projektet kommer att slutföras en sektion i taget under 2017 och 2018.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. Den sammantagna omsättningen för Skanska Oy’s verksamhet under 2014 var 7,8 miljarder kronor och bolaget sysselsatte cirka 2 200 personer. I Finland är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kontor och OPS-projekt.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494