Sök

Skanska bygger nya Alderwood Middle School i Lynnwood, USA, för cirka 330 miljoner kronor

2015-10-08 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med sin befintliga kund, skoldistriktet i Edmonds, om att bygga nya Alderwood Middle School i Lynnwood, Washington. Kontraktet är värt USD 39 M, cirka 330 miljoner kronor, och kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2015.

Anläggningen kommer att bli cirka 11 000 kvadratmeter med en två våningar hög huvudbyggnad intill ett gymnastiksal om en våning. Dessutom inkluderas arbeten såsom parkeringsytor och nya anläggningar för dagvattenhantering.

Arbetet har påbörjats och kommer att kommer att slutföras i januari 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494