Sök

Skanska investerar cirka 1,1 miljarder kronor i ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA

2015-10-15 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 126 miljoner, cirka 1,1 miljarder kronor, i en ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 59 miljoner, cirka 500 miljoner kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2015.

Skanska kommer att utveckla och bygga den 11 våningar höga kontorsbyggnaden som omfattar 23 000 kvadratmeter, samt cirka 900 kvadratmeter detaljhandel på bottenvåningen. Byggnaden tar sikte på LEED Gold-certifiering.

Byggarbetet inleds i november 2015 och beräknas vara slutfört under det första kvartalet 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494