Sök

Skanska investerar cirka 220 miljoner kronor i nytt flerfamiljshus i Boston, USA

2015-10-19 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 26 miljoner, cirka 220 miljoner kronor i ett nytt flerfamiljshus i Boston, USA. Ett samriskbolag mellan Skanska USA Commercial Development och Prudential Real Estate Investors har tilldelat byggkontraktet på USD 88 miljoner, cirka 740 miljoner kronor, till Skanska USA Building, vilket inkluderas i orderingången för fjärde kvartalet 2015.

Skanska kommer att utveckla och bygga det 17 våningar höga huset omfattande 17 000 kvadratmeter, fördelat på 212 lägenheter, samt 650 kvadratmeter butiksyta och två parkeringsplan. Målet är att byggnaden ska uppnå LEED Gold-certifiering.

Byggarbetet inleds i oktober och byggnaden väntas till stora delar vara färdigställd under det fjärde kvartalet 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494