Sök

Skanska bygger 392 lägenheter i centrala Norrköping för cirka 560 miljoner kronor

2015-10-22 14:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett partneringavtal med Lundbergs om att bygga 392 hyresrättslägenheter i centrala Norrköping. Avtalet är värt cirka 560 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det fjärde kvartalet 2015.

Totalt rör det sig om 11 punkthus och lamellhus som ritats av Skanska i nära samarbete med Lundbergs. Husen blir mellan sex och åtta våningar höga med lägenheter i storlekar mellan ett och fem rum och kök samt gemensamt garage under mark. Husen byggs i tre kvarter nära Motala ström, universitetet och Louis De Geer konsert- och kongress.

– Vi är väldigt glada över att tillsammans med Lundbergs få bygga ett av de största centrala bostadsprojekten i Östergötland, säger Håkan Isfalk, regionchef, Skanska Sverige AB.

Avsikten är att de nya husen ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Viktiga fokusområden är energieffektivitet, ventilationssystem och god inomhusmiljö. Genom individuell mätning av varmvatten blir det möjligt för hyresgästerna att själva påverka sin månadskostnad.

– Det är mycket roligt att vi nu kan bebygga dessa centrala kvarter med bostäder. Området utgör en viktig del av Industrilandskapets fortsatta utveckling och dessa bostadskvarter kommer stärka Norrköping City ytterligare. Genom ett gott samarbete med Skanska är vi övertygade om att detta blir ett bra projekt med mycket attraktiva lägenheter, säger Peter Whass, VD Fastighets AB L E Lundberg. 

Byggstart är planerad till december 2015 förutsatt att bygglov vunnit laga kraft. Färdigställande och inflyttning sker etappvis med start 2018 och före utgången av 2019 beräknas det sista huset vara färdigt för inflyttning.

Skanska Sverige har cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Contact: Håkan Isfalk, Market Manager
Telefon +46104489213

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494