Sök

Niomånadersrapport, januari – september 2015

2015-10-28 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-september 2015 jämfört med januari-september 2014

Sammanfattning

- Intäkterna uppgick till 111,7 (101,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 1 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (3,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 6 procent. Detta inkluderar nedskrivningarna i den amerikanska byggverksamheten uppgående till 750 Mkr, varav 630 Mkr i det tredje kvartalet.

- Resultatet per aktie minskade med 1 procent till 5,81 (5,85) kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 92,2 (105,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 19 procent.

- Orderstocken uppgick till 167,5 (30 juni 2015; 168,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 1 procent.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten, inklusive nedskrivningarna i den amerikanska byggverksamheten, uppgick till 2 476 (3 058) Mkr, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 23 procent.

- Avkastning på sysselsatt kapital för projektutvecklingsverksamheten uppgick till 14,6 procent (9,5) på rullande 12 månader.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –11,2 (–10,3) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,8 (–1,3) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 3,6 (2,8) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 28 oktober klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900