Sök

Skanska bygger trafikplatser på väg 73, söder om Stockholm, för 300 miljoner kronor

2015-11-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har skrivit avtal med Trafikverket om att bygga trafikplatser längs väg 73 i Haninge kommun. Avtalet är värt cirka 300 miljoner kronor, vilket inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det fjärde kvartalet 2015.

Projektet omfattar bygg- och markarbeten vid Trafikplats Vega och Trafikplats Handen, samt anslutande vägar.

Byggstart beräknas till mars 2016 och kommer att avslutas i augusti 2018.

Skanska Sverige har cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Contact: Mats Alexanderson, Project Manager
Telefon 0104481683

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494