Sök

Valberedningen föreslår ny styrelseordförande

2015-11-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Valberedningen i Skanska AB har idag meddelat att man föreslår att Hans Biörck väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 6 april 2016. Skanskas nuvarande styrelseordförande Stuart Graham har tidigare meddelat valberedningen att han inte står till valberedningens förfogande inför årsstämman 2016.

Eftersom valberedningen fattat beslut i fråga om förslag till val av ny styrelseordförande i Skanska så har man valt att publicera detta. Valberedningens arbete fortgår och dess fullständiga förslag kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle i samband med kallelsen till årsstämman.
Hans Biörck är 64 år, med mångårig erfarenhet som CFO för stora företag och av styrelsearbete. Mellan åren 2001 och 2011 var Hans Biörck CFO på Skanska, innan det var han bland annat CFO på Autoliv och Esselte. Hans är idag styrelseledamot i bland annat Trelleborg AB, LKAB AB och Bure Equity AB.