Sök

Skanska fortsätter på inslagen väg i affärsplanen 2016-2020

2015-12-07 07:00 CET
Pressmeddelande

Skanskas hemmamarknadsstrategi står fast inom den nya affärsplanen för 2016-2020 och projektutvecklingsverksamheten ska expandera. Den nya planen innefattar höga ambitioner och målsättningar, som syftar till att Skanska ska erbjuda sina aktieägare högst totalavkastning i sektorn.

Byggverksamheten ska växa kontrollerat på befintliga hemmamarknader och bidra både operativt och finansiellt till utvecklingsverksamheten, enligt rådande affärsmodell. Projektutvecklingen ska växa under kommande fem år och uppnå ett lika stort värdeskapande som byggverksamheten.

Skanskas kommersiella fastighetsutveckling ska expandera genom ökade investeringar och hävstången i affärsmodellen för infrastrukturutvecklingen ska nyttjas. Bostadsutvecklingen ska vara stabil på hemmamarknaderna.

Finansiella mål 2016-2020:

• Avkastning på eget kapital ≥ 18%
• Rörelsemarginal i byggverksamheten ≥ 3.5%
• Avkastning på sysselsatt kapital ≥ 10% för alla projektutvecklingsverksamheter
• Utdelningspolicy att betala ut 40-70% av årets resultat

Nettoskuldsättning 2016-2020:

• Om rätt möjligheter dyker upp kan Skanska använda sig av skuldsättning för att dra fördel av rådande lågräntemiljö. Operativa finansiella tillgångar/skulder, netto, kan då tillåtas bli negativ

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon +46104488900