Sök

Skanska bygger hyresrätter i Helsingborg för 350 miljoner kronor

2015-12-23 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har fått i uppdrag av Magnolia Bostad att uppföra fyra flerbostadshus med totalt 327 lägenheter i södra Helsingborg. Avtalet är värt 350 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det fjärde kvartalet 2015.

– Vi ser fram emot att ta del i utvecklingen av södra Helsingborg och få bidra med ett stort tillskott av hyreslägenheter i staden, säger Johan Nilsson, distriktschef, Skanska Sverige AB.

Skanska har tillsammans med Magnolia Bostad utvecklat husen inom ramen för ett projektbolag där Magnolia Bostad tar över aktiemajoriteten. Det rör sig totalt om fyra huskroppar med fem våningar och sammanlagt 19 000 kvadratmeter bostadsyta, BTA. Därtill byggs garage under jord.

– Det här är den första entreprenaden vi ingår med Skanska vilket är i linje med vår ambition att arbeta med de bästa byggentreprenörerna i landet, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör i Magnolia Bostad.

Bostadsprojektet utgör en del av H+, Helsingborg kommuns stora stadsförnyelseprojekt för den södra delen av staden. Det gamla hamn- och industriområdet ska göras om till nya stadsdelar med bostäder, kontor och affärer. Visionen är att det år 2035 ska finnas 5 000 nya bostäder i området.

Byggstart är planerad till maj 2016 och tre år senare ska det sista huset stå färdigt för inflyttning.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

Contact: Johan Nilsson, Business Developer
Telefon +46104486065

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494