Sök

Skanska bokar tilläggsorder värd cirka 530 miljoner kronor för pågående projekt i New York City, USA

2015-12-28 07:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har bokat en tilläggsorder inom det pågående projektet med Economic Development Corporation (NYCEDC) om att bygga om Rockaway Beach Boardwalk i New York City, USA. Tilläggsordern är värd USD 63 M, cirka 530 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2015.

Under 2014 började Skanska återuppbygga Rockaway Beach Boardwalk som skadades under orkanen Sandy i oktober 2012. Skanskas team har framgångsrikt avslutat de två första etapperna av projektet, som åter öppnades upp för allmänheten tidigare i år.

NYCEDC leder projektet på uppdrag av New York City Department of Parks & Recreation.

Projektet beräknas vara slutfört under våren 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494