Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2015-12-30 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2015 har på aktieägares begäran 25 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 635 872.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 859 200 aktier av serie A, och 400 043 872 av serie B.

Contact: Magnus Persson, Executive Vice President, CFO
Telefon 0104488900