Sök

Skanska moderniserar och bygger ut skola i Washington DC, USA, för cirka 430 miljoner kronor

2016-01-05 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal för att modernisera och bygga ut Lafayette Elementary School i Washington, DC, USA, och kommer att inkludera 51 miljoner dollar, cirka 430 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2015.

Den totala kontraktssumman uppgår till 72 miljoner dollar, cirka 610 miljoner kronor. Den inledande fasen, värd 21 miljoner dollar, cirka 180 miljoner kronor, inkluderades i orderingången för det tredje kvartalet 2015.

Lafayette Elementary School, which serves nearly 700 students, was built in the 1930s, with an addition in the 1970s. The current building is 9,200 square meters. The expansion project of approximately 11,000 square meters will replace the section added in the 1970s, plus an additional 5,500 square meters.

Lafayette Elementary School byggdes på 1930-talet och byggdes ut på 1970-talet. Den nuvarande byggnaden omfattar cirka 9 200 kvadratmeter. De cirka 11 000 kvadratmeter som tillförs kommer att ersätta tidigare utbyggnation, plus ytterligare 5 500 kvadratmeter.

Moderniseringen omfattar återställandet av befintliga fasad, total inre renovering av strukturer från 1930-talet, en mindre utvidgning av befintlig parkering, renovering av utvändiga lekytor samt gröna tak och andra funktioner för dagvattenhantering för att möta de senaste miljökraven.

Projektet är designat för att uppnå minst LEED Gold-certifiering. Förarbeten påbörjades i februari 2015 och projektet väntas vara slutfört i november 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494