Sök

Skanska bygger kommersiell fastighet i London, UK, för 550 miljoner kronor

2016-02-25 08:45 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat kontrakt om att bygga the Copyright Building åt Derwent London för GBP 45M, circka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderbokningen för Skanska UK i det första kvartalet 2016.

Byggnaden som är 9 800 kvadratmeter kommer att innehålla en blandning av kontor och kommersiella lokaler. Skanska ansvarar för projektering och byggnation. Målet är att byggnaden ska nå miljöstandard BREEAM Excellent, genom hela byggprocessen och bland annat solpaneler och grönt tak.

Arbetet beräknas vara slutfört under hösten 2017.
 
Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.