Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2016-02-29 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari 2016 har på aktieägares begäran 12 500 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 523 372.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 846 700 aktier av serie A, och 400 056 372 av serie B.