Sök

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

2016-03-10 08:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Skanskas årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas omkring den 29 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, tel 010-448 89 00, e-post Contact.