Sök

Skanska tecknar Network Rail-kontrakt i Manchester, Storbritannien, värt cirka 900 miljoner kronor

2016-03-30 12:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har, i ett joint venture med BAM Nuttall, tecknat ett kontrakt med Network Rail för Northern Hub-projektet i Manchester. Värdet för Skanska uppgår till drygt GBP 74 M, cirka 900 miljoner kronor, under kontraktets löptid, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i det första kvartalet 2016.

Samriskbolaget fungerar som en del av en integrerad allians, efter att ha medverkat tidigt i upphandlingsfasen. Alliansen kommer att ansvara för leverans av Orsdall Chord, som kommer att länka samman stationerna Manchester Victoria och Manchester Piccadilly för första gången, samt bidra till en snabbare och tätare tågtrafik. Kontraktet löper mellan 2016 och 2019.

Skanska BAM Nuttall kommer hjälpa Network Rail att genomföra sin uppgraderingsplan för järnvägen i norra England, genom att bidra till utökade anslutningsmöjligheter för städer, samt bidra till den brittiska regeringens initiativ kallat Northern Powerhouse, för att öka den ekonomiska tillväxten i den norra delen av landet.
 
Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494