Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2016-03-31 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under mars 2016 har på aktieägares begäran 2 160 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 503 932.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 844 540 aktier av serie A, och 400 058 532 av serie B.