Sök

Skanska bygger flerbostadshus med 158 lägenheter i centrala Göteborg för 377 miljoner kronor

2016-04-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska Nya Hem utvecklar och uppför tre flerbostadshus med 158 bostadsrättslägenheter i Johanneberg, Göteborg. Projektet medför ett bygguppdrag värt 377 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det första kvartalet 2016.

Projektet innefattar två niovåningshus och ett hus med 17 våningar samt parkeringsdäck i två plan. Husen får även sju affärslokaler i bottenplan.
Intresset har varit väldigt stort och samtliga lägenheter är nu sålda.

Husen ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och avsikten är att de ska certifieras enligt Svanen. Det innebär högt ställda krav på energieffektivitet, material och innemiljö. Dessutom ställs krav på kvalitet och en hållbar byggprocess.

Byggnadsarbetena är påbörjade och avsikten är att projektet ska vara helt färdigställt under hösten 2018.

Skanska är ett av de största projektutvecklings- och byggföretag i Sverige med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor i Sverige. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Contact: Lars Henriksson, Business Developer
Telefon +46104484668

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494