Sök

Skanska bygger ut sjukhus i New York, USA, för cirka 1,2 miljarder kronor

2016-04-08 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Westchester Medical Center, New York, om att bygga en ny paviljong för öppenvård på det befintliga sjukhusområdet. Kontraktet är värt USD 140M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det första kvartalet 2016.

Skanska kommer att bygga en 26 000 kvadratmeter stor, åtta våningar hög, paviljong som bland annat kommer att innefatta en ny operationssal och röntgenavdelning för dagpatienter samt kontorsytor. Skanska kommer också att inreda byggnaden invändigt och bygga ut en parkeringsplats.

Byggarbetet kommer att påbörjas i juni 2016 och väntas vara slutfört under september 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494