Sök

Uppdatering gällande Skanska Brasil

2016-04-15 10:00 CET
Pressmeddelande

Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. I samband med det har Skanska blivit delgivna att regeringen i Brasilien har lämnat in en stämningsansökan mot sju företag, varav ett är Skanska Brasil, och sju personer utan koppling till Skanska. 

Enligt stämningsansökan har en joint venture partner till Skanska agerat i strid med lagen i sina kontakter med direktörer i Petrobras. Delgivningen gäller att Skanska Brasil kan ha deltagit i, eller dragit nytta av, joint venture partnerns agerande.  

Stämningsansökan gäller skadestånd och böter på basis av ett solidariskt straffrättsligt ansvar mellan de 14 svaranden. Det är för närvarande omöjligt att avgöra om Skanska Brasil är skyldiga, och om de befinns vara skyldiga, hur stora belopp det kan röra sig om i skadestånd och böter. 

Den brasilianska regeringen har ansökt om att deras stämning ska förbli konfidentiell.

I juli 2014 tillkännagav Skanska att verksamheten i Latinamerika skulle börja avvecklas. Sedan den 3 mars 2016 har Skanska inte någon verksamhet kvar i Latinamerika.