Sök

Tremånadersrapport, januari-mars 2016

2016-05-12 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari-mars 2016 jämfört med januari-mars 2015

Sammanfattning

Intäkterna uppgick till 35,3 (34,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 5 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 969 (832) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 134 procent.

Resultatet per aktie ökade med 193 procent till 3,69 (1,26) kronor.

Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –3,4 (–2,5) miljarder kronor. Nettoinvesteringar uppgick till –1,8 (–0,5) miljarder kronor.

Operativa finansiella tillgångar uppgick till 10,3 (5,9) miljarder kronor.

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 30,3 (30,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 2 procent. Orderstocken uppgick till 154,6 (31 december 2015; 158,2) miljarder kronor.

Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 442 (622) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 1,5 (2,0) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 28 procent.

Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 1 744 (565) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 198 procent.

Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 15,8 procent (11,9).

Nettoinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till –1,6 (–0,2) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 12 maj klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230.

Ladda ner hela rapporten här