Sök

Skanska bygger ut och renoverar Gulf Coast Medical Center i Florida, USA, för cirka 1,5 miljarder kronor

2016-06-20 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Lee Memorial Health System om att bygga ut och renovera Gulf Coast Medical Center i Fort Myers, Florida, USA. Den totala kontraktssumman uppgår till USD 200M. Skanska, som leder ett joint venture med Gates Construction, kommer att inkludera sin andel av kontraktet om 89 procent, värd USD 178M, cirka 1,5 miljarder kronor, i orderingången för Skanska USA Building i andra kvartalet 2016.

Projektet, om 34 000 kvadratmeter nybyggnation och 4 500 kvadratmeter renovering, inkluderar både tre nya våningar och horisontell expansion. Ett parkeringsgarage med 1 300 parkeringsplatser kommer också att byggas.

Byggnationen inleds i juni 2016 och projektet planeras vara färdigställt i februari 2021.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494