Sök

Skanska renoverar och bygger kontorsbyggnad i Tennessee, USA, för cirka 380 miljoner kronor

2016-06-22 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal med delstaten Tennessee om att renovera och bygga ut kontorsbyggnad Cordell Hull samt intilliggande anläggningar. Kontraktet är inledningsvis värt USD 45M, cirka 380 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det andra kvartalet 2016.

Byggprojektet omfattar yttre renovering av Cordell Hull, en delstatlig kontorsbyggnad som ligger i centrala Nashville, som uppfördes i början av 1950-talet. Bygglaget kommer också att övervaka rivningen av befintliga centrala servicebyggnader och byggandet av en underjordisk passage mellan anläggningar i området.

Byggnationen påbörjades under första kvartalet 2016 och beräknas vara slutförd i slutet av 2017, då lagstiftaren kommer att flytta in i den uppgraderade anläggningen.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494