Sök

Skanska bygger om etapp av E16, Norge, för cirka 730 miljoner kronor

2016-07-01 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen för ombyggnation av en etapp på E16 i Norge. Kontrakten är värt NOK 735M, cirka 730 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det andra kvartalet 2016.

Projektet omfattar både byggnation av ny väg och breddning av befintlig väg till två fält, med 8,5 meters bredd, på en cirka 11 kilometer lång sträcka mellan Bagn och Bjørgo. Projektet inkluderar en 4,3 kilometer lång tunnel, en 150 meter lång bro, flera mindre broar, gångtunnlar och en korsning.

Byggstart sker i augusti 2016 och projektet kommer att vara färdigställt innan december 2019.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494