Sök

Skanska bygger nytt huvudkontor åt D.C. Water i Washington D.C., USA, för cirka 500 miljoner kronor

2016-07-07 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med District of Columbia Water and Sewer Authority om att bygga deras nya administrativa huvudkontor i Washington D.C., USA. Kontraktet är värt USD 60M, cirka 500 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det andra kvartalet 2016.

Det nya huvudkontoret kommer att byggas ovanpå en pumpstation som är i drift. Med en bruttoyta på cirka 14 000 kvadratmeter kommer runt 350 anställda att inhysas. Byggnaden planeras nå LEED Platinum-certifiering.

Byggnationen kommer att påbörjas under 2016. Projektet planeras vara slutfört i december 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494