Sök

Skanska bygger en ny gymnasieskola i Skien, Norge, för cirka 450 miljoner kronor

2016-07-08 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Telemarks landsting om att bygga en ny gymasieskola i Skien, Norge. Kontraktet är värt NOK 460M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det tredje kvartalet 2016.

Användarvänlighet har stått i fokus genom hela utvecklingsprocessen och alla parter har varit angelägna att se till att elever och lärare får en skola där förhållandena bidrar till en god inlärningsmiljö. Telemark har ambitiösa miljömål och skolan ska byggas enligt passivhusstandard, vilket innebär en betydligt lägre energiförbrukning än rådande krav.

Byggstart sker i augusti och skolan kommer att vara färdigställd under hösten 2018.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494