Sök

Sexmånadersrapport, januari–juni 2016

2016-07-22 07:30 CET
Pressmeddelande Finansiella rapporter

Januari–juni 2016 jämfört med januari–juni 2015

Sammanfattning

  • Intäkterna uppgick till 72,5 (74.4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter var intäkterna oförändrade.
  • Rörelseresultatet uppgick till 3,6 (2,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 46 procent.
  • Resultatet per aktie ökade med 63 procent till 6,89 (4,22) kronor.
  • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,9 (–2,2) miljarder kronor.
  • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,4 (31 mars 2016; 10,3) miljarder kronor.
  • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,2 (58,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 47 procent. Orderstocken uppgick till 177,9 (31 mars 2016; 154,6) miljarder kronor.
  • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1,3 (1,7) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,1 (2,5) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 19 procent.
  • Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 2,7 (1,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 81 procent.
  • Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 15,9 procent (15,3).
  • Nettodesinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 1,4 (0,9) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och audiocast den 22 juli klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.