Sök

Skanska säljer Hotell Hagaplan i Stockholm till SPP för cirka 970 miljoner kronor

2016-07-22 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med SPP om överlåtelse av Hotell Hagaplan i Stockholm för cirka 970 miljoner kronor. Försäljningen bokförs av Skanska Sverige under det tredje kvartalet 2016. Köparen tillträder fastigheten i december 2017.

– Det här är ett spännande projekt som Skanska har arbetat med under flera år. Vi har tecknat hyresavtal med bra, och för området mycket väl passande, hyresgäster. Nya Hagastaden är en snabbt växande stadsdel med inriktning på life science. Det har varit ett väldigt stort intresse för fastigheten, säger Kristina Lundblad, affärsutvecklare Projektutveckling Kommersiellt, Skanska Sverige.

Den kombinerade hotell- och kontorsbyggnaden ligger centralt i Hagastaden vid torget Hagaplan och en planerad ny tunnelbanestation. Byggnaden är 17 våningar hög med garage under mark. Bruttoytan är totalt cirka 16 200 kvadratmeter. Byggnaden kommer att LEED-certifieras på Guld-nivå.

– Vi är mycket glada över att ha fått möjlighet att genomföra en affär med Skanska och förvärva en nyproducerad fastighet med stark miljöprofil i ett av Sveriges mest expansiva och intressanta lägen. Hyresavtalsstrukturen med långa stabila kassaflöden passar utmärkt i en institutionell portfölj med låg risk, säger Marita Loft, vd Storebrand Fastigheter, ägare av SPP Fastigheter.

Elite Hotels of Sweden har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för elva våningar omfattande 222 hotellrum, restaurang och konferenslokaler. Stockholms Läns Landsting tecknat ett 10-årigt avtal för kontorsdelen på fem våningar.

Den nya byggnaden kommer att vara färdigställd i november 2017.

Skanska är ett av de största projektutvecklings- och byggföretagen i Sverige med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor i Sverige. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Contact: Johan Sahlberg, Business Developer
Telefon +46104490647

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494