Sök

Skanska bygger Women and Children’s Health Building i Delaware, USA, för cirka 1,5 miljarder kronor

2016-08-04 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal om att bygga nya Women and Children’s Health Building åt Christiana Care Health System i Newark, Delaware, USA. Kontraktet är värt USD 178M, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2016.

Den åtta våningar höga byggnaden om 36 000 kvadratmeter kommer att rymma en neonatal intensivvårdsenhet, enheter för öppenvård, laboratorium, apotek samt stödfunktioner för kost och logistik. Utbyggnaden omfattar också ett garage för patienter och besökare, vilket Skanska tidigare har tilldelats.

Byggnationen har påbörjats och projektet ska vara slutfört i januari 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.