Sök

Skanska investerar cirka 360 miljoner kronor i exploateringsfastighet för bostäder i Oslo

2016-08-10 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har köpt exploateringsfastigheten Sinsenveien 51-53 av Axer Eiendom AS. Nettoinvesteringen för bostadsändamål uppgår till NOK 360M, cirka 360 miljoner kronor (SEK), och bokförs av Skanska Norge i det tredje kvartalet 2016.

Fastigheten ligger i det attraktiva bostadsområdet Løren/Sinsen i centrala Oslo och omfattar 14 000 kvadratmeter. Skanskas långsiktiga mål är att utveckla 300-350 lägenheter inom projektet som planeras att genomföras i fyra faser från och med 2019.

Investeringen är den enskilt största som Skanska har gjort i en exploateringsfastighet i Norge sedan år 2000.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494