Sök

Skanska säljer skola i Linköping till Vacse för cirka 200 miljoner kronor

2016-08-24 09:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har sålt Vallastadens skola i Linköping för cirka 200 miljoner kronor. Köpare är Vacse AB, pensionsstiftelser bildade av sju stora svenska företag; Atlas Copco, Apoteksbolaget, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det tredje kvartalet 2016. Köparen tillträder fastigheten i juli 2017.

– Vi är glada att teckna avtal med Vacse som säkerställer en långsiktig förvaltning av skolan med miljö och människa i fokus, säger Marcus Ekelund, affärsutvecklare på Skanska.

Vallastadens skola är en grundskola med kapacitet för 600 elever som Skanska bygger. Skolan ska stå färdig nästa sommar och ett 15-årigt hyresavtal har tecknats med Linköpings kommun.

Avsikten är att skolan ska certifieras enligt miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Utmärkande blir bland annat en glasfasad med integrerade solceller samt solceller på taken. Skolgården är väl tilltagen med en liten skog och promenadvägar, bollplan samt gott om lekredskap. Skolbyggnaden får eget kök och gymnastiksal.

Vallastaden är ett nytt område som växer fram strax väster om Linköpings centrum i närheten av universitetet. Totalt planeras det för ett 1 000-tal bostäder i pågående etapp, allt från radhus till flerbostadshus där variation är ett bärande tema.

Skanska är ett av de största projektutvecklings- och byggföretagen i Sverige med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor i Sverige. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Contact: Håkan Isfalk, Market Manager
Telefon +46104489213

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494