Sök

Skanska bygger hotell och utvecklar bostäder i Oslo för cirka 490 miljoner kronor

2016-08-25 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med HAV Eiendom om att bygga ett hotell och butikslokaler samt att utveckla bostäder i Bjørvika, ett av Oslos mest attraktiva områden. Skanska Fastighetsutvecklings investering uppgår till NOK 205M, cirka 200 miljoner kronor. Byggkontraktet uppgår till NOK 495M, cirka 490 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det tredje kvartalet 2016.

De två huskropparna som ska uppföras rymmer garage, källare och teknikrum under mark samt två våningsplan över mark med kommersiella lokaler. De sju översta våningarna kommer att rymma 253 hotellrum i den ena byggnaden och 54 lägenheter i den andra.

HAV Eiendom utvecklar hotellet och butiksytorna medan Skanska Fastighetsutveckling utvecklar bostäderna. Skanska Norge är totalentreprenör för hela projektet, som har en totala bruttoarea (BTA) om 26 300 kvadratmeter.

Skanskas investering avser kostnaden för mark, utöver kostnaderna för lägenheternas andel av garage, källare och utrymmen på de två första våningsplanen ovan mark.

Projektet har ambitiösa miljömål. De kommersiella ytorna av byggnaden har ambitionen att uppnå certifieringen BREEAM-NOR Very Good.

Byggnationen startar i november 2016 och planeras vara slutförd i juni 2019.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494