Sök

Skanska bygger nya Pensacola Bay Bridge i Florida, USA, för cirka 3,3 miljarder kronor

2016-08-25 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation om att bygga nya Pensacola Bay Bridge i Florida, USA. Kontraktet är värt USD 399M, cirka 3,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2016.

I kontraktet (design-build) ingår att ersätta den befintliga bron över Pensacola Bay med två nya broar, med vardera tre vägbanor, som förbinder städerna Pensacola och Gulf Breeze. De nya broarna kommer att vara cirka fem kilometer långa. Den totala sträckan som projektet omfattar är cirka sex kilometer, medräknat anslutande vägbana vid varje ände av broarna.

Byggnationen är planerad att påbörjas i det tredje kvartalet 2016 och projektet planeras att vara färdigställt i augusti 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494