Sök

Skanska förbättrar motorvägskorsning i Tacoma, USA, för cirka 1,0 miljarder kronor

2016-09-08 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Washington State Department of Transportation om att bygga om båda vägbanorna där motorvägen Interstate 5 korsar Washington State Route 16 i Tacoma, USA. Kontraktet är värt USD 122M, cirka 1,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det tredje kvartalet 2016.

En viktig del av design-build-projektet är byggandet av körfält för samåkning i båda riktningarna av I-5 inom projektets gränsdragning. Arbetet omfattar även byggandet av fyra direktanslutningsramper mellan samåkningsfilerna för vägarna I-5 och SR 16.

Byggnationen inleds i september 2016 och färdigställandet är planerat till juli 2019.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494