Sök

Skanska bygger sjukhus i New Jersey, USA, för cirka 1,7 miljarder kronor

2016-09-08 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Inspira Health Network om att bygga en ny sjukhusbyggnad i New Jersey, USA. Kontraktet är värt USD 200M, cirka 1,7 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2016.

Skanska ska bygga ett fem våningar högt och cirka 41 000 kvadratmeter stort sjukhus med 204 sjukhusbäddar. Huvudbyggnaden kommer att bestå av operationssalar, akutmottagning och röntgenrum samt utrymmen för administration, restauranger och support. I projektet ingår även att bygga en ny driftcentral som ska hantera el, värme/varmvatten och kallvatten.

Det nya Inspira Health Network Medical Center kommer att byggas enligt Integrated Project Delivery (IPD), vilket syftar till att föra samman kund, formgivare och byggare för att effektivisera genomförandet av projektet.

Byggnationen inleds under det första kvartalet 2017 och beräknas vara slutförd i december 2019.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494