Sök

Skanska investerar cirka 430 miljoner kronor i nytt kontorsprojekt i Helsingfors

2016-09-16 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar EUR 46M, cirka SEK 430M, i ett nytt kontorsprojekt i Helsingfors, Finland, med en total uthyrningsbar yta om 12 000 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt EUR 33M, cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Finland för det tredje kvartalet 2016.

Den nya byggnaden ligger i området Lintulahti, nära havet och under två kilometer från centrala Helsingfors. Området är lätt att nå med både kollektivtrafik och bil. I området blandas industrihistoria med modern stadsmiljö, där boenden, arbetsplatser och fritidsaktiviteter samtidigt är närvarande, vilket skapar en ny typ av urban kultur. Kontorsbyggnaden är utformad för att möta kraven från miljöcertifieringsprocessen LEED.

Byggnationen av kontorsprojektet kommer att påbörjas omedelbart och byggnaden kommer att färdigställas under våren 2019.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden har hittills genomfört fyra kontorsprojekt i Finland. Det senaste färdigställda projektet är Aviabulevardi I i Aviapolis, Vanda, nära Helsingfors flygplats.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och hyresbostäder. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamn, Oslo och Helsingfors. Utvecklingen av logistikfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och hyresbostäder i Köpenhamn.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494