Sök

Skanska renoverar och bygger ut Universitetssjukhuset i Virginia, USA, för cirka 350 miljoner kronor

2016-09-16 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med University of Virginia om att renovera och bygga ut det existerande Universitetssjukhuset i Virginia, USA. Kontraktet är värt USD 42M, cirka SEK 350M, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2016.

Kontraktet omfattar förberedande arbeten, uppdatering och renovering av bland annat el och vatten samt stomsystem. Utbyggnaden och renoveringen är uppdelad i flera faser och hela sjukhusprojektet planeras vara genomfört i december 2020.

Arbetet inleddes i juni 2015 och denna fas av projektet beräknas vara slutförd i september 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494