Sök

Skanska bygger Nedre Otta kraftverk i Norge för 650 miljoner kronor

2016-09-26 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Eidsiva Vannkraft AS om att bygga Nedre Otta kraftverk i kommunerna Sel och Vågå, Norge. Avtalet är värt NOK 657M, cirka 650 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det tredje kvartalet 2016.

Vattenkraftprojektet omfattar cirka 12 000 meter tunnelarbete, byggnation av kraftstation och transformatorhall i berget samt betongarbeten runt intag, kraftstationsområde, utlopp och portal.

Nedre Otta kraftverk kommer att nyttja befintlig intagsdam till Eidefossen kraftverk. Från intaget färdas vattnet i tunnel till det nya kraftverket. Det kommer att ha en installerad effekt på 85 MW och årsproduktionen från anläggningen kommer att vara cirka 315 GWh, vilket motsvarar förbrukningen av omkring 15 000 hushåll.

Av alla aktuella vattenkraftsprojekt i Norge blir Nedre Otta det kraftverk som kommer bidra mest till att nå klimatmålen 2020. Det blir en begränsad påverkan på naturen, eftersom den befintliga dammen vid Eidefossen kraftverk ska användas och anläggningen i huvudsak byggs i berget. Dessutom ska det säkerställas att aktiviteter som forsränning, paddling och fiske i stort sett kan fortsätta som tidigare i området under sommartid.

Byggnationen inleds i oktober 2016 och projektet kommer att slutföras under våren 2020.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

Contact: Geir Linge, Kommunikasjonssjef
Telefon +4792251125