Sök

Skanska bygger spårväg i San Diego, USA, för USD 307M, cirka 2,6 miljarder kronor

2016-09-30 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har, som en del av Mid-Coast Transit Contractors, tecknat avtal med San Diego Association of Governments (SANDAG) om att bygga Mid-Coast Trolley i San Diego, USA. Den totala kontraktssumman uppgår till USD 922M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värt USD 307M, cirka 2,6 miljarder kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2016.

Mid-Coast Trolley kommer att utöka sträckningen av den befintliga spårvägen från Old Town Transit Center till University City, och även betjäna till exempel the Mission Bay, VA Medical Center, UC San Diego och Westfield UTC Transit Center. Det 18,5 kilometer långa projektet omfattar nio nya stationer.

Den nya spårvägen kommer förbättra resealternativen till arbete, utbildning, sjukvård och handelsplatser samt för pendlare och besökare.

Mid-Coast Transit Contractor är ett joint venture med Stacy och Witbeck, Herzog och Skanska. Stacy och Witbeck leder samriskbolaget.

Byggnationen har påbörjats och projektet väntas vara färdigställt 2021.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building som är specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil är inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan, samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494