Sök

Omvandling av aktier i Skanska AB

2016-09-30 12:45 CET
Pressmeddelande

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under september 2016 har på aktieägares begäran 1 270 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 458 302.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 839 470 aktier av serie A, och 400 063 602 av serie B.