Sök

Skanska bygger nya lokaler i Huddinge åt Karolinska Universitetssjukhuset för cirka 1,2 miljarder kronor

2016-10-03 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med Locum avseende en ny sjukhusbyggnad för Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Kontraktet är värt 1,2 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det tredje kvartalet 2016.

Projektet har en bruttoarea på cirka 29 000 kvadratmeter. Byggnaden ska bestå av cirka 23 operationssalar och sterilcentral, cirka 8 rum för interventionell verksamhet, cirka 21 rum för röntgenundersökningar samt tillhörande stödutrymmen. Arbetsformen är totalentreprenad i samverkan.

– Efter en intensiv period har vi genom ett bra samarbete mellan Locum, verksamheten och Skanska lyckats utforma avdelningarna på ett mycket bra sätt. Vi ser fram emot att förverkliga detta installationstekniskt komplicerade projekt, säger Victor Verboog, distriktschef Skanska Sverige.

Skanska, Locum och Stockholms läns landsting har ambitiösa mål för klimatpåverkan, resurseffektivitet och hälsofrämjande arbete. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

– Karolinska Huddinge är en mycket bra planerad, väl fungerande sjukhusbyggnad. Med den här byggnaden lägger vi ytterligare en pusselbit för att skapa en ännu bättre vård och högre tillgänglighet för medborgarna, säger fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist, ordförande för Locum.

Byggnadsarbetet påbörjades i juni 2016 och beräknas bli klart 2019.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till drygt 31 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

Contact: Victor Verboog, Regional Manager
Telefon +46104480747

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494