Sök

Skanska reparerar sektioner av motorväg i New York, USA, för USD 63M, cirka 530 miljoner kronor

2016-10-03 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat avtal med New York State Department of Transportation om att restaurera sektioner av en motorväg i New York, USA. Kontraktet är värt USD 63M, cirka 530 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det tredje kvartalet 2016.

Reparationsprojektet av Interstate 278 i Brooklyn kommer att innefatta strukturell förbättring av stålarbeten, inklusive utbyten och ommålning.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara slutfört i november 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building som är specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil är inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan, samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494