Sök

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2017

2016-10-03 15:00 CET
Pressmeddelande

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2017 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning:

Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande
Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB
Bo Selling, Alecta
Hans Ek, SEB Fonder & SEB Trygg Liv Försäkring
Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till Contact senast den 31 december 2016.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.