Sök

Skanska investerar USD 112M, cirka 940 miljoner kronor, i ett nytt flerfamiljshus i Washington DC, USA

2016-10-06 08:00 CET
Pressmeddelande

Skanska investerar USD 112M, cirka 940 miljoner kronor, i ett nytt flerfamiljshus i Washington DC, USA. Skanska USA Commercial Development är projektutvecklare och ägare. Skanska USA Building är byggledare och kommer att inkludera ett byggkontrakt värt USD 76M, cirka 640 miljoner kronor, i orderingången för det tredje kvartalet 2016.

Skanska kommer att utveckla och bygga ett nytt, tolv våningar högt bostadshus i Washington DC med 326 exklusiva lägenheter. Byggnaden kommer att ha restaurang och butiksytor på bottenvåningen. Byggnaden har som mål att uppnå LEED-certifiering på nivå Silver.

Projektet är en del av tre byggnader som Skanska planerar att uppföra med totalt 54 000 kvadratmeter kontorsyta, 326 lägenheter, 2 800 kvadratmeter restauranger och detaljhandel samt en öppen innergård.

Skanska kommer att påbörja byggnationen i oktober 2016 och projektet planeras vara färdigställt i det fjärde kvartalet 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494