Sök

Skanska säljer sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, för cirka 2,9 miljarder kronor

2016-10-06 08:30 CET
Pressmeddelande

Skanska har tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, för cirka 2,9 miljarder kronor. Köparen, Edge Orbital Holdings Limited, är ett konsortium bestående av institutionella investerare sammansatt av rådgivaren Macquarie Capital (Europe) Limited. Transaktionen förväntas bokföras av Skanska Infrastructure Development under det första kvartalet 2017.

Skanska säljer sin 40-procentiga ägarandel i Connect Plus, som driver koncessionen av ringleden M25 som sträcker sig runt nästan hela London. Connect Plus aktieägare består utöver Skanska av Balfour Beatty, Atkins och Egis. Projektet har genomförts i Offentlig-Privat Samverkan (OPS).

Genomförandet av affären är bland annat villkorat av att tillstånd erhålls från Highways England Company Limited. Den slutliga köpesumman kan komma att justeras till följd av vissa fastställda villkor. Försäljningen väntas vara slutförd i början av 2017.

Skanska kommer att meddela det slutliga försäljningspriset och bekräfta den förväntade försäljningen i samband med slutförandet och betalningen av transaktionen.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

Contact: Andreas Joons, Media Relations Manager
Telefon 0104490494